waalwijk in dialoog

 

Waalwijk in Dialoog heeft als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Onder de vlag van Nederland in Dialoog wordt in Waalwijk de Week van de Dialoog georganiseerd.

Tijdens de Week van de Dialoog wisselen inwoners van Nederland aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties.
 

Sinds 2014 organiseren we ‘kindertafels’ voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Wij nodigen kinderen uit om onder leiding van opgeleide gespreksbegeleiders in dialoog te gaan. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers dragen bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormen de basis voor prettig samenleven en samenwerken.

< design by Femke de Heij >