methodiek

 

Wij vinden het belangrijk dat mensen met elkaar in gesprek gaan en blijven. Door de dialoog kunnen mensen kennis nemen van elkaars inzichten, ideeën en belangen. Deze kennis kan worden gebruikt om jezelf en elkaar beter of op een andere manier te leren kennen. Het draagt bij aan een betere samenhang en wederzijds begrip. De energie die daarbij vrijkomt, werkt verbindend en inspirerend.

 

De methode die Waalwijk in Dialoog hanteert, is Appreciative Inquiry.

Globaal worden in het dialooggesprek vier stappen doorlopen: 

kennismaken, ervaringen delen, dromen, doen.

 
Gespreksregels die kenmerkend zijn voor de dialoog:

•  Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.

•  Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.

  Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.

•  Spreek vanuit jezelf ('ik vind' i.p.v. 'men zegt').

  Vraag toelichting als er algemeenheden ter tafel komen.

  Stel oordelen uit en onderzoek ze.

•  Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

dag van de dialoog

 

Het belangrijkste moment waarop een ervaring met de dialoogmethodiek wordt aangeboden is tijdens de Dag van de Dialoog. De eerste Dag van de Dialoog vond in 2002 in Rotterdam plaats.

Nederland in Dialoog heeft de Dag van de Dialoog sinds 2005 door Nederland verspreid. Inmiddels zijn er 100 plaatsen in Nederland waar een Dag van de Dialoog wordt georganiseerd.

 

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

 

De 6 pijlers van de Dag van de Dialoog:

•  Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
•  Gesprekken vinden plaats in gevarieerde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
•  De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.
•  De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
•  De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
•  Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

 

Thema

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema's die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema's die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

 

Voorbeelden van thema's

•  Ontmoet een ander en laat jezelf zien
•  Respect voor elkaars waarden
•  Erbij horen
•  Opgroeien in de stad
•  Identiteit
•  Samenleven in de stad
•  Zorgen voor de stad
•  Smaken verschillen!
•  Vriendschap

 

______________________________________________________________________________________

< design by Femke de Heij >