deelnemer

 

In 2014 zijn we gestart met het organiseren van ‘kindertafels’ op basisscholen. Het grote aantal deelnemers en de vraag heeft ons doen besluiten om ook in 2017 scholen uit te nodigen leerlingen uit groep 7 en 8 aan te melden voor deelname.

 

_______________________________________________________________________________________

 

gespreksbegeleider

 

Wil jij ook gespreksbegeleider worden?

Waalwijk in Dialoog zoekt vrijwilligers die zich in willen zetten als getrainde gesprekbegeleider bij verschillende (kinder)dialogen tijdens de week van de Dialoog.
 
Waalwijk in Dialoog organiseert verschillende dialoogtafels in Waalwijk. Waalwijk in Dialoog richt zich in het bijzonder op dialogen tussen kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Bij elke dialoogtafel is een getrainde gespreksbegeleider aanwezig.
 

Als gespreksbegeleider geef je uitleg over de dialoog aan de deelnemers en begeleid je de dialoog. Tijdens het gesprek doorloop je samen met de deelnemers de verschillende fases van de dialoog. Belangrijk hierbij is dat je alle deelnemers aan de dialoog de ruimte geeft om hun eigen verhaal te doen. 
Als je tijdens Waalwijk in Dialoog een dialoogtafel wilt begeleiden, volg je vooraf een training voor gespreksbegeleiders. De training is gratis en verplicht (ook als je de training al eerder hebt gevolgd) om als gespreksbegeleider aan de slag te kunnen. Naast de training organiseren wij op twee avonden oefendialogen om samen de methode onder de knie te krijgen. 
 

Als gespreksbegeleider

•  Volg je een oefendialoog en de training;

•  Ga je aan de slag met het begeleiden van  één of meer dialoogbijeenkomsten tijdens Waalwijk in Dialoog;

•  Begeleid je een groep van ongeveer 8 kinderen tijdens Waalwijk in Dialoog;
•  Help je deelnemers om hun verhaal te kunnen delen tijdens de dialoog;
•  Heb je geduld, kun je doorvragen en goed luisteren;
•  Motiveer je deelnemers elkaar te inspireren met goede voorbeelden, mooie verhalen en nieuwe ideeën.
 

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Jacques Gotlieb op bericht@waalwijkindialoog.nl

 

_______________________________________________________________________________________

 

tafelorganisator

 

Wil je in de Week van de Dialoog een ruimte beschikbaar stellen en een zo divers mogelijke groep van 6 tot 8 personen uitnodigen om mee in gesprek te gaan?

Stuur dan een mail met jouw plan aan Maaike van den Brule, mailadres bericht@waalwijkindialoog.nl

 

_______________________________________________________________________________________

 

ambassadeur

 

Wil je samenwerken met Waalwijk in Dialoog om mensen op een andere manier te spreken, nieuwe verbindingen tot stand te brengen of te inspireren? Zie je kansen voor dialoog in maatschappelijke initiatieven, bedrijven of bij de overheid waar Waalwijk in Dialoog een rol in kan spelen of wil je het intitiatief op een andere manier ondersteunen?

Stuur ons een bericht@waalwijkindialoog.nl en Jacques Gotlieb belt of mailt je zo spoedig mogelijk terug.
 
Wil je zelf een Dag van de Dialoog organiseren?

Laat ons dat per email weten via bericht@waalwijkindialoog.nl
 
We horen graag van je!

 

_______________________________________________________________________________________

 

< design by Femke de Heij >