AKTIVNOSTI

Seminar u Zagrebu

 

U Zagrebu je od 16-18 listopada/oktobra održan seminar pod nazivom Metod dr Jana Šoltena u praksi.Bilo je ukupno 19 učesnika i prema evalucionim obrascima koji su učesnici popunili pred sami kraj seminar je bio vrlo uspješan. Na ljestvici od 1-10, srednja ocjena svih rubrika je viša od 9. Prilažemo jedan popunjenevaliocioni list.

Predavač/trener je bio Mile Malešević. Pored uvoda i pregleda cjelokupnog djela Jana Šoltena akcenat je bio na razumijevanju tehnike prepisivanja i praktičnom prepisivanju. Predstavljeno je 6 riješenih slučajeva, a bilo je i 6 slučajeva uživo u svrhu ilustracije praktičnog postupka

Od tih 6 slučajeva uživo 4 su bili biljni, jedan mineralni, i vjerujemo da su svi uspješno riješeni, a jedan životinjski nije doveden do kraja, jer je bilo potrebno promijeniti tehniku (klasično ili Šankaran) što bi ouduzelo previše vremena, te će taj slučaj biti rješavan kasnije, Skajpom. Uzimanje i rješavanje svih živih slučajeva, uključujući i pojašnjenja i davanje učesnicima prilike da se uključe nije trajalo duže od 3 sata, dakle ukupno 180 minuta, ili 30 minuta po slučaju. (Ovim želimo samo još jednom ilustrovati šokantnu učinkovistost/efikasnost) metoda.

Ovaj seminar je bio namijenjen „naprednim“ slušaocima, onima koji su već dobro upoznati sa Šoltenovim metodom. Uz to su polaznici unaprijed dobili materijale za pripremu za seminar. Inače se predviđa da prije ovakvog seminara polaznici uspješno prođu kroz pripremni seminar „Uvod u metod dr Jana Šoltena“. Vjerujem da u svemu pomenutom treba tražiti razlog što su neki od učesnika izjavili da još nisu u potpunosti spremni da sami rješavaju slučajeve. No svima će biti omogućena potpora u slučaju poteškoća.

 

ADVAITA je do sada ulagala maksimalne napore da unaprijedi homeopatijuu regiji, i to će činiti i ubuduće. No, čini se da u nekim sredinama ne postoji dovoljna spremnost za metod dr Šoltena. Ako i dalje bude tako nije isključeno da ADVAITA neke svoje edukativne aktivnosti privremeno prebaci u inostransvo. Zato pozivamo sve one koji bi mogli biti zainteresovani za ovu metodu da nam se jave kako bismo izvšili procjene.

 

Skupna fotografija dijela učesnika snimljena na samom kraju, kada su "putnici" vec otišli.

ŠKOLA ŠOLTENOVOG SISTEMA

 

Edukacija u vidu seminara/radionice u trajanju od 3 vikenda se održala u Beogradu u aprilu, maju i junu 2016. Pre toga se održalo promotivno predavanje u svrhu pojašnjenja potencijala, moći i prednosti Šoltenovog sistema u odnosu na sve ostale. Za detalje molimo pogledajte pdf koji možete skinuti ovde

Oni koji žele saznati malo više o Metodu dr Šoltena mogu skinuti još jedan tekst, takođe u pdf formatu, na ovom linku