Nilüfer Siir Festivali

Bursa AOB Oditoryum - 02.11.2016

Siir: Gülten AKIN - DELi KIZIN TÜRKÜSÜ

Sevinç ERBULAK & Orkestra Nilüfer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SinemaDansAnkara 

Goethe Enstitüsü Ankara - 14.11.2016

OBLIVION - Astor Piazzolla

Arp: Çagatay Akyol & Flüt: Bülent Evcil

 

 

DERVISHE - Bursa - 02.11.2016

DERVISHEGizem Topal

Dervish Ziya Azazi'nin ögrencisiolan Dervishe, dansta ve hayatta varolusunu sorgulayarak kendine dönme yolunda...

DERVISHE - ANKARA - 14.11.2016

 

 

 

 

 

 

DERVISHE - TRT - 2017