All Rights for the images reserved to DialoogPartners Amsterdam

 

 

“Elke verandering begint met een andere manier van kijken

Olaf Hoenson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DialoogPartners

 
 
 
 
BLIJVEND BETER SAMENWERKEN EN SAMENLEVEN

 

 

 

 

 

 

 

DialoogPartners is onafhankelijk, nieuwsgierig en oplossingsgericht.

 

 

 

 

Wat kunnen wij voor jou, je team, je organisatie betekenen?

 

 

 

 

 

 

  

Wij helpen individuen, teams en organisaties zichzelf te verbeteren en te versterken door:

- inzichten te verhelderen;
- richting te bepalen;
- doelen te stellen;
- oplossingen te vinden.

 

Wij helpen bij het definiëren waar ze voor gaan, waar ze voor staan en waar ze ongelooflijk goed in zijn. Met als resultaat dat ze (nog beter) in staat zijn om vanuit eigen kracht keuzes te maken.

 

Met scherpe observaties, aansprekende humor of vileine spot houden we ze een spiegel voor waardoor de beperktheid van het denken, waarnemen en handelen zichtbaar worden. Het onbevangen vragen stellen, zonder rekening te houden met gevoeligheden, rangen en standen, reputaties en wat dies meer zij, zorgt voor broodnodige reflectie en relativering.


Gaandeweg het proces bespreken we gevoelige zaken, overbruggen we verschillen en zoeken we bevredigende oplossingen voor alle betrokkenen.


Wij geloven dat mensen het best tot hun recht komen wanneer zij gehoord, gekend, erkend en gewaardeerd worden. Door niet bij voorbaat te oordelen of te veroordelen, met elkaar in gesprek te gaan en elkaars achtergrond te begrijpen, kun je je verplaatsen in anderen. Hierin ligt begrip voor elkaar verborgen.


Door onze relaties zelf te laten definiëren waar ze voor gaan, waar ze voor staan en waar ze ongelooflijk goed in zijn, zijn ze (nog beter) in staat zijn om vanuit eigen kracht keuzes te maken en een volgende stap te zetten.

DialoogPartners

blijvend beter samenwerken