APGAISMOJUMA PLĀNS

 

Teritorijas apgaismojuma plāns kurā  shematiski atspguļots projektējamo gaismekļu izvietojums, tiek dotas gaismekļu horizontālās piesaistes. Tāpat apgaismojuma plānā ir norādīta gaismekļu ieslēgšanās/izslēgšanās  vietas un veidi, kā arī gaismekļu savstarpējais savienojums grupās. Apgaismojumu plānā tiek norādīta gaismekļu specifikācija, skaits un nepieciešamie specifiskie griezumi.

SEGUMU PLĀNS

 

Segumu plāns ar shematiski attēlotiem teritorijas segumiem, gājēju celiņiem, automašīnu ceļi un laukumiem, to konfigurācijām, rakstiem un specifiskajiem griezumiem. Segumu plānā  tiek  uzrādīti visi pielietojamie materiāli, to tipi,  apjomi, kā arī dotas horizontālās izmēru piesaistes. 

AUTOMĀTISKĀS LAISTĪŠANAS SISTĒMA

 

Nepieciešamības gadījumā projektā var ietvert automātiskās laistīšanas sistēmas projektu. Automātiskās laistīšanas sistēmai ir daudz priekšrocību. Tās galvenā priekšrocība ir ūdens resursu un laika taupīšana, tai pat laikā arī lielisks risinājums, lai Jūsu dārzs vienmēr izskatītos labi, pat viekstremālakajos laika apstākļos.

SAULES KUSTĪBAS ANALĪZE

 

Digitāli veidota saules kustības analīze, kurā var vērot saules gaismas un ēnas kustību dārzā. Lai to analizētu nepieciešams ievadīt ģeogrāfiskās teritorijas koordinātas. Tāpat iespējams analizēt saules kustību visos četros gadalaikos, tādā veidā precīzi iespējam pielāgot dārzu visiem gadalaikiem, kā arī pakārtot plānojumu saules gaismai atkarībā no konkrētās vajadzības.

Adrese: Laboratorijas 21/1-9, 

LV-1009, Riga, Latvia,

Telefons: +371 29428282

Epasts: agnesepurvina@gmail.com

ĢENERĀLAIS PLĀNS

 

Dārza ģenerālais plāns ir plāns ar projektājamās teritorijas, kā arī esošo vai projektējamo ēku kopskatu, kurā attēlotas esošās un/vai projektējamās ēkas, to inžinierkomunikācijas, ēku un teritoriju tehniskie rādītāji, platības.

APSTĀDĪJUMU PLĀNS

 

Apstādījumu plāns ar  teritorijas apstādījumu koncepciju. Plānā norādīts augu izvietojums, to atrašanās vieta, izmērs, daudzums, dobju detalizācijas, norādīti visi projektējamo augu latīniskie un latviskie nosaukumi. Apstādījumu plānā dotas norādes  par plānoto augu ierīkošanu un turpmāko kopšanu. 

PROJEKTA DETALIZĀCIJA

 

Detālajos plānos atspoguļoti visi labiekārtojuma elementi.  Tādi kā rotaļu laukuma elementi, detalizētas atpūtas vietas, dārza mēbeles projektētas vai gatavas,  uguskura vai grila elementi, stūklakas, vīteņaugu perolas, nojumes, terases vai  citi elementi, vadoties pēc konrētās situācijas.

PROJEKTA SASTĀVĀ IETILPST:

RELJEFA ORGANIZĀCIJAS PLĀNS

 

Teritorijas reljefa organizācijas plāns  ar norādītām esošām un plānotām augstumu atzīmēm, plānā  tiek atspoguļoti ar reljefa paaugstināšanu vai pezemināšanu saistītie tehniskie risinājumi, kā arī tiek atspoguļoti visi ar reljefu saistītie specifiskie griezumi ar norādītām augstumu atzīmēm.