Fredrikstad EnergiNett AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrikstad EnergiNett AS (FEN) er en del av Fredrikstad Energi-konsernet (FEAS).
Selskapet er eid av FEAS (65%) og Hafslund Handel Øst AS (35%).

 

FEN har gjennom områdekonsesjon ansvaret for strømnettet i Fredrikstad kommune (unntatt kommunedel Onsøy) og Hvaler kommune. Selskapet har omlag 39.400 kunder, og hadde i 2013 en omsetning på vel 240,2 millioner kroner.

Innmatingen i FEN sitt nett, som videredistribueres til kundene, var i 2013 1082 GWh.

Bacheloroppgave 2015

utført i samarbeid med

Fredrikstad EnergiNett

 

 

 

KONTAKT OSS 

Tlf:

48116563 Victoria Gjestad

95454090 Ole Torbjørn Eriksen

Epost:

victorag@hiof.no

olete@hiof.no

 

Adresse: Høgskolen i Østfold, Kobberslagerstredet 5, Kråkerøy 

 

I samarbeid mellom to elkraftstudenter ved HiØ og Fredrikstad EnergiNett skal det bli utført en analyse av elektriske distribusjonsnett. Gruppen har skrevet under en avtale om taushetsplikt, derfor kan ikke mer informasjon oppgis.