SAME

 

Same is een artiest die het tijdelijke omhelst. Hij maakt gebruik van
spuitbussen en acrylverf om zijn werken te creëren, die bijna
uitsluitend in de openbare ruimte te vinden zijn. Al meer dan 20 jaar
gebruikt hij de straten en treinen van Nederland als zijn persoonlijke
atelier en weet daar sneller nieuwe werken te produceren, dan dat deze
weer verdwijnen, in het steeds veranderende stedelijke landschap. Als
één van de meest productieve Europese graffitikunstenaars, heeft hij
duizenden werken voltooid en deze door middel van foto en video onvermoeibaar vastgelegd. Terwijl hij zich ervan bewust is dat zijn
originele werken maar een korte tijd zullen bestaan, heeft deze uitgebreide documentatie hem de mogelijkheid gegeven om zijn
persoonlijke verhaal aan zijn werk toe te voegen. En hem in staat
gesteld deze op een meer intieme manier te delen.

 

Same is an artist who embraces the ephemeral. He utilizes the mediums of

aerosol and acrylic paint to create his works, which can be found almost
exclusively in public spaces. For over 20 years, he has made the streets
and trains of Holland his personal atelier, creating new works as
quickly as his previous ones fall way to the ever changing urban
landscape. As one of the most prolific European aerosol artists, he has
completed thousands of paintings, tirelessly chronicling them through
the mediums of photo and video.  While he is aware that while his
original paintings might only last a short time, this ekphrastic
documentation has allowed him to add his personal narrative to the works
and enabled him to share them in a more intimate manner. 

 

 

Zaterdag 7 oktober 11.00 - 20.00. Vanaf 17.00 uur soep met een broodje 

Zondag 8 oktober 11.00 - 17.00.