#6  VIDEO... EFECTE VIRAL

 

Realitzem un vídeo que s’ajusti a les seves necessitats i el difonem a través dels canals més indicats.

 

YouTube, els blogs i la nova esfera digital suggereixen múltiples opcions de comunicació, que permeten arribar de manera directa al segment triat. Els vídeos constitueixen una plataforma ideal per a promoure el seu producte, difondre les seves estratègies, fer saber els seus actes…

´